Kik vagyunk?

Andóné Nagy Katalin

Személyes kötődés határozta meg, hogy már gyerekkoromban a tanítói pályára készültem. Az azóta eltelt több évtized alatt  erre a hivatásra, mint alkotómunkára gondolok. Megismerni az osztályközösségeket, a gyerekeket egyénként, és az ő fejlődésüket megtervezni, megvalósítani, majd elemezni a sikerek és kudarcok miértjét - ez a folyamat tudatosságot, folyamatos előrelépést igényel. A Kincskereső Tagiskola vezetőjeként arra törekszem, hogy kollégáim ezt az alkotómunkát egy szakmai műhely támogató légkörében tehessék, hogy a fejlődés, fejlesztés alapvető igényként jelenhessen meg mindennapi életünkben. Ennek természetes része a MAPPA támogatása is. Reményeim szerint ez a független kezdeményezés - melynek motorja Fejér Zsolt - a gyerekek értelmi és érzelmi növekedéséről tudatosan gondolkodók segítségére lesz.

 

Fejér Imola vagyok, operatőr, vágó, terápiáskutya-kiképző és felvezető, coach és állatasszisztált coach.

A jelenünket  a gyerekkorunk, a múltunk meghatározza. Lehet ez bilincs és lehet szabadság is. Tapogatózhatunk a sötétben és szárnyalhatunk a fellegekben. Bizonyos vagyok abban, hogy ha az ember megtanul reflektálni önmagára, a tetteire és gondolataira, akkor egy harmonikusabb jövő felé lépdel. Ahhoz, hogy ne sötétben tapogatózó felnőttekké váljunk, egészséges, önbizalommal teli, önmagával és a külvilággal harmóniában lévő gyerekként kell felnőnünk. Ebben segít a MAPPA. Boldogsággal tölt el, hogy operatőr-vágóként hozzájárulhatok a működéséhez.

 

Fejér Zsolt vagyok, egyszerű tanító a sokak közül, akik évtizedek óta szívvel-lélekkel végzik ezt a munkát. Minden feleslegesen támasztott akadály, az egyre nehezedő körülmények, s a méltatlanul alacsony fizetés ellenére. Mert számomra ez a világ egyik legjobb munkája. A mai napig kevés érdekesebb, értelmesebb és örömtelibb elfoglaltságot tudok elképzelni annál, mint gyerekekre figyelni, őket megismerni és megérteni, terelgetni, velük dolgozni, együttműködni. Szükségünk van rá - gyereknek és felnőttnek egyaránt -, hogy az elvégzendő tevékenységünknek lássuk az értelmét. Nekem ez nap mint nap megadatik, s ezért nagyon szerencsésnek érzem magam. Anno a Tanító szerkesztőjeként, s most a MAPPA munkásaként is azon igyekszem, hogy kollégáim között a nehézségek ellenére is minél többen érezhessék magukat a szerencse lányainak, fiainak. Mert tudom, hogy a gyerekeken ez nem múlik...

 

Fonyódi Gábor vagyok. Pályám Budapest északi csücskében, Újpesten indult, majd délen, a csepeli Kék Iskolában folytatódott, hogy végül megállapodjak középen: immár negyed évszázada a Lauder Javne Iskola tanítója vagyok.

A feladatkészítés és projektmunkák nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy továbbra is várakozással tekintsek egy-egy új munkanap elé. Csodálkozva figyelem, hogyan változik körülöttem a világ, így, ha tetszik, ha nem, a tanítás mellett a tanulás is része a mindennapjaimnak.

 

Korányi István vagyok. Kanyargós szakmai pályámon három jelentős terület volt: a tanítói, szociológusi és a családsegítő munka.

Örömmel fogadtam a megkeresést, hogy a MAPPA előkészítő munkájában vegyek részt. A feladatbankot olyan projektnek tartom, mely hathatósan segíti a gyerekek tanulását, a tanítók munkáját és a szülőket is. Külön öröm, hogy önálló, közösségi kezdeményezés eredménye a MAPPA.

A megújulást sosem az „álldogálva menekülők” hozzák. Arra buzdítok mindenkit,  támogassa a Mappát, hogy az folyamatosan gazdagodó és megújuló tartalommal szolgáljon egy jobb iskolát.

 

Magyar Edit vagyok, évtizedek óta tanítóként dolgozom. Pályámat a Várban lévő általános iskolában kezdtem, majd gyerekeim születése után 1990-ben a Lauder Javne Iskolába hívtak tanítani. Itt 18 évet dolgoztam osztálytanítóként, fejlesztőpedagógusként. Már akkor is nagy különbség volt a gyerekek haladási tempója között, azóta egyre sürgetőbbé vált egy ilyen, a differenciált tanulásszervezést valóban segítő feladatbank létrehozása.
Tanulásmódszertani és romaintegrációs képzőként alkalmam volt többféle iskola, sokféle problémájával találkozni, mentorként segíthettem tanítótársaimat.
Szakmai kitérőmet követően ismét a tanítói munkába vetettem magam, az újlipótvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskolában, majd Budakeszin, az otthonomhoz közeli Széchenyi István Általános Iskolában helyezkedtem el. Mivel a következő tanévben nyugdíjba vonulok, felszabaduló időmben a Mappa feladatbank megvalósítását, bővítését szeretném segíteni.

 

Perlusz Andrea vagyok, gyógypedagógus, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán dolgozom. Kiemelt érdeklődési területem a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelés – oktatása és az inklúzió minden szinten, óvodától a befogadó társadalomig. E területeken szereztem a legtöbb gyakorlati tapasztalatot is, utazótanárként integrált hallássérült gyermekeket támogattam, ezenkívül inkluzív iskola fejlesztési projekteket. Nagyon fontosnak tartom a pedagógiai munka egyénre szabottságát és a differenciálását, ezért nagy örömmel támogatom minden tudásommal és lehetőségemmel a MAPPA fejlesztését.

 

Petik Ágota Margit vagyok, a budapesti Kincskereső Iskola tanítója.

A több évtizedes tanítói munkám és az iskolai műhelymunka során szerzett tapasztalatomat és tudásomat több pedagógiai fejlesztésben, innovációban is volt szerencsém kamatoztatni. A 2000-es években a suliNova Kht.megbízása alapján kolléganőimmel együttműködve kutatási és fejlesztési feladatokban vettem részt a szövegértés-szövegalkotás kompetencia és a szociális, életviteli és környezetei kompetenciák területén. Taneszközök, modulok készítése volt a feladatunk. E munka keretében pedagógus-továbbképzéseket, tréningeket is tartottunk.

Ezt követően a Raabe Klett Kiadó több módszertani kiadványában publikáltam feladatsorokat, feldolgozási ötleteket. A Kiadó felkérésére több gyakorló feladatgyűjteményt készítettem kolléganőmmel, Ruzsa Ágnessel.

A szép emlékezetű Tanító című módszertani folyóirat hasábjain rendszeresen publikáltunk változatos tematikájú pedagógiai közléseket.

 

Repka Hajnalka

A Kockázat és Erőforrás Kutató Intézet Nonprofit Kft. egy  magyar magántulajdonú, közgazdászok és informatikai szakemberek alkotta társaság. A tudásunk fókuszában a kockázatok felmérésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység áll. Specialitásunk a szervezetek stratégiai és operatív működésének feltérképezése és működési hatékonyságának javítása. 
Kollegáink - Dajkáné Repka Hajnalka és Szirtes Gábor - fontosnak érzik, hogy a felnövekvő generációk egy ilyen fantasztikus kezdeményezés által alaposabb tudás birtokába kerüljenek, segítséget kapjanak a jövőjükben. Így örömmel álltunk a Mappa kezdeményezése, tevékenysége mellé, segítjük az alkotók munkáját marketing és ügyfélkezelési szaktudásunk rendelkezésre bocsátásával. Bízunk abban, hogy profilunkhoz is illő közös kutatást is indíthatunk a közeljövőben.

 

Ruzsa Ágnes vagyok, a Kincskereső Iskola tanítója. 

1990-ben Winkler Márta hívott frissen alakult iskolájába dolgozni, azóta a Kincskereső Iskolában tanítok, minden szakmai közlésemnek ez az iskolai közeg a fő forrása és ihletője.

Több évtizedes tanítói munkám és a folyamatos iskolai műhelymunka mellett a 2000-es években a suliNova kht. keretei között több tananyagfejlesztésben és számos szövegértés-szövegalkotás modul létrehozásában vettem részt. 

Ezt követően a Raabe Kiadó szövegértés szövegalkotás kompetenciafejlesztő feladatbankjának füzeteiben jelentek meg éveken keresztül rendszeresen feladatsoraim és különböző témákhoz kapcsolódó feldolgozási ötleteim. 

Az utóbbi években több gyakorló feladatgyűjtemény társszerzője voltam. A szép emlékezetű, és sajnálatos módon immár két éve megszűnt Tanító című módszertani lap hasábjain kincskeresős kollégáimmal együtt rendszeresen publikáltunk változatos tematikájú pedagógiai közléseket.